×

Peyzaj uygulama

Peyzaj uygulama tekniği, insanların dış mekanda yaşımını sürdürdüğü çevrenin düzenlenmesi sanatı ve teknolojisi olarak adlandırılabilir. Peyzaj fiyatları da buna göre şekillenir. Bu tanım kapsamında peyzaj uygulaması tekniği, diğer birçok disiplin ile kesiştiği ve büyük ölçüde bu disiplinlerden yararlandığı gerçeğini barındırır. Bu aşamada ise peyzaj mimarının etkisi ve katkısının büyük payı bulunur. Peyzaj mimarı ilgili disiplinleri biraraya getirme ve bunlardan yararlanarak geniş bir bilgi birikimi, deneyim ve kavrayış özelliklerine sahip olmalıdır. Peyzaj Uygulaması, projenin planlanması aşamasından sonra tesviye, bitkilendirme, sulama, drenaj ve aydınlatma uygulamaları olarak yapılandırılır. Tesviye, bu bölümdeki tesviye sorunları, tesviye yapıları, tesviye prosedürleri ve makineleri üzerinde yoğunlaşır.

Sorunuz mu Var?